پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عوامل موثر بر قصد استفاده از آموزش الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :

عنوان : ارزیابی عوامل موثر بر قصد استفاده از آموزش الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت وزارت نیرو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال های اخیر با محوریت دانش و خردگرایی و به منظور               بهره برداری بهینه از اندیشه و سپردن امور تکراری به ماشین و همچنین حذف محدودیت های ارتباطی، توجه ویژه سازمان ها و محافل علمی را به خود جلب نموده است. در این میان میزان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش از مهمترین شاخص های پیشرفت علوم به شمار می رود، به گونه ای که آموزش مجازی یا الکترونیکی به عنوان دستاوردهای مهم این فناوری، از عوامل اصلی جهش های علمی، پژوهشی و فرهنگی عصر حاضر است.

از این رو به منظور کاهش شکاف های علمی موجود، گذر از شرایط کنونی و تغییر جهت به سوی جامعه اطلاعاتی مبتنی بر تکنولوژی های روز، مسیری غیرقابل اجتناب است. آموزش های مجازی زیر مجموعه و فصل مشترک فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری آموزشی می باشند. در این رویکرد آموزش از فناوری های الکترونیکی و ارتباطی و یادگیری بر مبنای فناوری هایی مانند اینترنت، سیستم های یاددهی هوشمند و سیستم های آموزش مبتنی بر یارانه و چند رسانه ها استوار شده است. (فارغ زاده 1393)

پیشرفت جامعۀ امروزي در گرو استفاده بهینه از فناوريهاي آموزشی است. امروزه اینترنت به سادگی در دسترس همگان قرار گرفته و محیط مناسبی را براي نظامهاي آموزش مجازي پیاده کرده است. از این رو، مؤسسات و سازمان های مختلف از این فناوريها بهره می گیرند و یا نهایت فرصت قصد راه اندازي این نظام ها در آینده هاي نه چندان دور می باشد. (عگبهي 1392)

به طور كلي روش هاي نوين نظام هاي آموزشي كشورهاي دنيا به منزله يك ضرورت و نياز آموزشي ضمن خدمت فراگيران براي ايجاد كردن فرصت هاي یادگیری بیشتر از دانشگاه و بروز و کاربردی بودن علوم مورد نیاز مطرح شده است. گفتني است هر روش با توجه به ويژگي ها و تغييراتي كه در يك نظام آموزشي پديد مي آورد، مورد ارزيابي و استفاده قرار مي گيرد. آموزش از راه دور در حكم يك شيوه آموزشي، ابتدا به منزله ي يك ضرورت براي از ميان بر داشتن موانع اقليمي و جغرافيايي فضاهاي آموزشي، محدوديت هاي سني و جنسيتي فراگيران كار خود را آغاز كرد و در ادامه در حكم يك نظام آموزشي، فلسفه و اهدافي ويژه را در نظريه هاي يادگيري براساس نظريات تكامل يافته متخصصان رشد و ارتقاء پيدا كرد. آموزش هاي از راه دور نخست با هدف افزايش پوشش تحصيلي و از آن پس با هدف گشودن راهي براي كيفيت بخشي و تحول آفريني اساسي در محتوا و روش هاي آموزشي، آغاز شده است. از اين رو، اين آموزش ها، فرصت يادگيري مادام العمر و پايدار را براي همگان فراهم نموده است. آموزش از راه دور در قرن بيست و يكم به عنوان راهي براي غلبه بر چالش هاي موجود، دستاوردهاي نويني را در عرصه هاي آموزشي، به ارمغان آورده و راهي نو در نظام تعليم و تربيت گشوده است. هم اكنون اين آموزش ها با به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات نه تنها مكمل آموزش هاي حضوري بوده، بلكه فرصت خوبي را براي روزآمد نمودن محتوا و انعطاف بخشي به روش هاي يادگيري و ياددهي به ارمغان آورده است. (فرزانه 1392)

از آنجا که آموزش الكترونيكي نسبت به آموزش سنتي داراي مزاياي عمده اي است، ترددهاي بي مورد و پرهزينه که براي سازمان ها در دوره هاي آموزشی از مهم ترين دغدغه ها به شمار مي آمد، با آموزش الکترونیکی ضمن رهایی از این مشکل، متوجه سایر مزايا شدند و کارکنان و سازمان ها بر این شدند از این مزایا بهره مند شوند. مزایایی چون کاهش هزينه برگزاري دوره هاي آموزشی،  قادر شدن فراگيران به تنظيم آهنگ يادگيري با توجه به شرايط خود. افزایش سرعت فراگيري آموزش الكترونيكي نسبت به آموزش سنتي، استفاده از پيام هاي يكنواخت براي برقراري ارتباط در آموزش الكترونيكي، مستقل بودن آموزش الكترونيكي از متغيرهاي زمان و مكان، به هنگام سازي يا به روز رساني دوره هاي آموزشی به سرعت و سادگی، افزايش قدرت نگه داري اطلاعات، ممکن بودن پيگيري وضعيت آموزشي افراد و ميزان پيشرفت آنها به راحتي هم برای فراگیر و هم برای سازمان و همچنین بسیاری دیگر که جملگی تفکر آموزش را به استفاده از تکنولوژی فناوری اطلاعات سوق داد. (بيگي 1390)

کاربرد فناوری اطلاعات و استفاده از آن در سازمان ها با توجه به تحولات دنیای امروز اجتناب ناپذیر است ولی مقدم بر کاربرد آن می بایست عوامل موثر بر پذیرش آن تکنولوژی در محل استفاده و برای کاربران آن و نیز حتی عوامل مهم بهره گیری و بهره برداری و استفاده از آن شناسایی شوند. در این مطالعه سعی بر این می باشد که ضمن اینکه بررسی می شود جایگاه فناوری آموزش الکترونیکی در نظام آموزش ضمن خدمت وزارت نیرو کجاست، عوامل موثر بر پذیرش آن نیز توسط کاربران مورد برسی قرار گیرد.

 

 

 

 

 

  • بیان مساله

 

دنیای اقتصادی امروز شاهد تحولات گسترده ای در زمینه تبادل اطلاعات و توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی می باشد که بکارگیری و اتخاذ روش ها و خط مشی های جدید اقتصادی را در مدیریت سازمانها اجتناب ناپذیر می نماید. مديريت امروز كه مبتني بر پايه هاي اطلاعات و ارتباطات نوين است نيازمند مكانيزم ها و زيرساخت هاي مختلفي است تا بتواند موجب توسعه كسب و كار و ايجاد فضاي مساعد براي كارآفريني باشد در سازمان ها باشد كه مستلزم روی آوردن به استفاده از تکنولوژی حتی در زمینه آموزش که شاید بهترین وسیله نزدیکی کاربر با فناوری می باشد. (ميرحسيني 1392)

با اعتقاد بر اینکه مهمترین دارایی یک سازمان نیروی انسانی آن سازمان می باشد، به کمک فن آوری اطلاعات و ارتباطات می توان ثروت جامعی را برای سازمان ها در قالب آموزش بهتر با بهبود کیفیت برای کارکنان ایجاد کرد. فن آوري همانا کاربرد دانش، ابزارها و مهارت ها براي حل مشکلات عملی و گسترش توانایی هاي انسان است. به عبارتی دیگر، فن آوري کاربرد دانش و ابداع وسایل و سیستم هایی براي ارضاي نیازهاي انسان می باشد. در واقع فن آوري، قدرت آموزش و یادگیري ندارد، بلکه سیستمی نظام مند براي انتقال دانش و یادگیري است. با تأثیر فن آوري اطلاعات و وجود رایانه ها، امکان ارتباط از طریق شبکه هاي ارتباطی مجازي میسر شده است. اشتراك دانش به کمک فن آوري اطلاعات و ارتباطات می تواند، ثروت جامعی را براي ملت ها در قالب آموزش بهتر، سلامت، احساس اجتماعی زیرساخت ها و بهبود بیشتر کیفیت زندگی را ایجاد کند. (جهانیان 1391)

از موارد قابل توجه در این امر، میزان سنجش موفقیت ها یا پذیرش در استفاده از یک تکنولوژی نوین          می باشد که مهمتر از توسعه خود آن تکنولوژی است. زمانی تاکید و توجه بر توسعه تکنولوژی ها بوده ولی اکنون مطمئن بودن از کارایی، موثر بودن و پذیرش راحت آن تکنولوژی در اولویت سازمان ها           می باشد.(Talebi 2012)

با توجه به فعالیت مستمر و تجارب 7 ساله مرکز آموزش الکترونیکی وزارت نیرو می توان به بهره مندی از مزایای مالی این شیوه آموزش نیز اشاره کرد که هم از سوی مجری، با استفاده از فضای مجازی که به حذف فضای آموزشی با امکانات و ملزومات اداری، نیروی انسانی کمتر، امکان درآمدزایی چندباره از یک تولید دوره آموزشی و پذیرش نامحدود فراگیران در کلاسهای آنلاین و غیره و هم از جانب سازمان متقاضی که با هزینه های آموزشی کمتر به نسبت دوره های حضوری به همراه حذف هزینه کردهای جانبی آموزش از قبیل رفاهی، ماموریتها، ایاب و ذهاب و غیره مواجه هستند، بر میزان تقاضای برگزاری دوره های آموزش مجازی در وزارت نیرو افزوده است.

لذا ضمن آشکار بودن مزایای این شیوه آموزش با انعطاف پذیری نهفته در ذات آن، نگرانی های سازمان ها را در استفاده از این تکنولوژی می توان در نیازمندی به حمایتهای مدیریتی در ایجاد انگیزه، فرهنگ یادگیری در کاهش اظطراب از تکنولوژی، توجه به زیرساخت فناوری در راستای اثربخشی و حمایتهای مالی دانست.(جهانیان 1391)

چن و تیسنگ در سال  2013در مقاله ای تحت عنوان “عوامل موثر پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش های ضمن خدمت” در تحقیقی که بین دبیران دبیرستانهای کشور تایوان انجام شد نشان دادند که عواملی چون انگیزش استفاده، اظطراب از تکنولوژی، خودکارآمدی اینترنت،ادراک مفید بودن و استفاده راحت و آسان بر قصد پذیرش آموزش الکترونیکی به عنوان یک نوآوری و تکنولوژی در آموزش های ضمن خدمت در سازمان ها تاثیرگذار است.(Chen&T.seng 2013)

فاکتورهای مهم و قابل بررسی در پذیرش این فناوری در سازمان ها می تواند شامل انگیزش استفاده از تکنولوژی، اظطراب از کامپیوتر و خودکارآمدی اینترنت باشد که منظور از انگیزش همان مجموعه عواملی است که انسان را به سوی فعالیت و هدف وا می دارد، آن را هدایت می کند و سبب تداوم آن می شود که نشان دهنده اهمیت تداوم استفاده از فناوری می باشد.(کارشکی 1393)

سنجش انگیزش کارکنان در آموزش های ضمن خدمت به شیوه الکترونیکی با شاخص هایی چون میزان سنجش محدودیت مکانی و زمانی در آموزش الکترونیکی و یا حتی توانایی انجام فعالیتهای آموزشی توسط فراگیران انجام می شود. نگرانی و عدم تمایل یک احساس درونی ناخوشایند می باشد که با کلماتی چون اظطراب و دلواپسی نشان داده می شود.  اظطراب و استرس می تواند ضمن کاهش کیفی زندگی، تاثیر چشمگیری بر عملکرد سازمانی کارکنان داشته باشد. (H. Siew Eng 2011)

میزان اظطراب از تکنولوژی در آموزش الکترونیکی با شاخص هایی چون نگرانی از به اتمام نرساندن فعالیتهای آموزشی توسط رایانه و اینترنت، عدم احساس رضایت بخش آموزشی از خود، چگونگی مقابله با پیام های خطا و ترس از استفاده از تکنولوژی سنجیده می شود. (Chen&T.seng 2013)

خودکارآمدی به باورها یا قضاوت های فرد به توانایی های خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد. خودکارآمدی به داشتن مهارت با مهارتها مربوط نمی شود بلکه به داشتن باور به توانایی انجام کار در موقعیت های مختلف شغلی اشاره دارد. (زماني 1391)

با توجه به اهمیت خودکارآمدی و نقش تعیین کننده اینترنت در فعالیتهای آموزش الکترونیکی، ارزیابی با محورهایی چون توانایی اتصال به اینترنت، توانایی دانلود مطالب، توانایی استفاده از ابزار کامپیوتری و جستجوی مطالب آموزشی مورد نیاز صورت می پذیرد. (Chen&T.seng 2013)

سه متغیر مورد اشاره بر اداراک سودمندی و ادراک سهولت استفاده از این سیستم آموزشی تاثیر دارند. مدل پذیرش تکنولوژی دیویس اشاره دارد به پذیرش یک تکنولوژی جدید توسط استفاده کنندگان که توسط دو متغیر رفتاری مشخص می شود: ادراک سودمندی و ادارک سهولت استفاده. (Singh 2012)

سودمندی به عنوان شاخصی که استفاده کننده از تکنولوژی معتقد به افزایش کارایی خود می پندارد، از دیدگاه فراگیران آموزش الکترونیکی با شاخص هایی چون تاثیر این شیوه آموزشی بر یادگیری بیشتر، اطلاعات بیشتر، تاثیر در شغل و افزایش توانایی یادگیری سنجیده می شود. سهولت استفاده را به عنوان درجه ای که فرد احساس می کند فارغ از هرگونه تلاش می باشد، با سنجش میزان راحتی در چگونگی استفاده، انجام بی نیاز فعالیتها و کسب دانش مشخص شده است. (Chen&T.seng 2013)

با توجه به مطالب مذکور و همچنین اهمیتی که استفاده از آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی سازمان ها دارد، این سوال مطرح می شود که عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی در وزارت نیرو کدامند؟!

تعداد صفحه : 138

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

برای جستجو بر اساس موضوع های پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید